Comisión Xestora

Comisión xestora durante o proceso electoral FGDA.

Comisión.