Doazóns

FGDA está acollida á Lei de Mecenado e as achegas económicas a esta federación son realizadas a favor do deporte adaptado e teñen beneficios fiscais no IRPF para as persoas físicas e no ISS para as persoas xurídicas.

Podes realizar unha doazón periódica cubrindo o seguinte formulario.

Por cuestións de exencións fiscais é obrigatorio cubrir tódolos datos. Grazas. Os campos marcados con * son obrigatorios.

Cantidade doada en Euros / Cantidad donada en Euros * ( Os campos marcados con * son obrigatorios / Los campos marcados con * son obligatorios)
Indique con que periodicidade desexa colaborar con FGDA. Procederemos a pasar ao cobro o recibo no próximo período.
Introduce os 24 díxitos do teu código IBAN / Introduce los 24 dígitos de tu código IBAN
Nome e apelidos para persoas físicas ou Nome da Empresa. / Nombre y Apellidos (personas físicas) o Nombre de la Empresa (SL, SA, etc., personas jurídicas) *
Debe indicar sen erros o seu DNI ou NIF completo, se desexa beneficiarse das bonificacións fiscais.
Indique un teléfono de contacto por se xurde algún problema. Pode indicar un fixo ou un móbil.
Estes datos son imprescindibles para xestionar os beneficios fiscais das doazóns.
Ver máis información: Política de Privacidade e RGPD