Estrutura organizativa

Estrutura organizativa

A.- Órganos de goberno

XUNTA DIRECTIVA

 • Presidente:
  • Marcos Casal Grajal  (CV)
 • Vicepresidente:
  • José Antonio Beiro Rodríguez
 • Vicepresidente:
  • Fernando Pena Sánchez (CV)
 • Secretaria:
  • Susana García Senra (CV)
 • Tesoureira:
  • Sonia Mª Iglesias Cabaleiro (CV)
 • Vogal:
  • Ana Rodríguez Dapena
 • Vogal:
  • Francisco Bouzada Albela (CV)

 

COMISIÓN DELEGADA

 • Polo estamento de clubs
  • Club San Rafael
  • Playa de Samil
  • Esclavas de la Virgen Dolorosa
  • Club Tiro O. Lucero
 • Polo estamento de deportistas
  • Francisco Pérez Carrera
  • Susana Otero Pérez
 • Polo estamento de técnicos
  • Fernando Pena Sánchez

 

ASEMBLEA XERAL

 • Polo estamento de clubs
  • Club Deportivo Esclavas Virgen Dolorosa
  • Club San Xerome
  • Centro Educación Especial Vilagarcía
  • Club Polideportivo San Rafael
  • Asociación Deportiva Playa Samil
  • Club Aspanaex
  • Racing Chapela
  • A.D. Sodim
  • Club AMFIV
  • Club Asdam
  • Club Menela
  • Club Playa de Samil
  • Club Saladino Cortizo
  • Club Tiro Lucero
  • Club Tamiar Apamp
 • Polo estamento de deportistas
  • Juan Carlos Iglesias Vázquez
  • Francisco Pérez Carrera
  • Pilar Rodríguez López
  • José Siota González
  • Manuel Brage Vila
  • Pedro Paz Díaz
 • Polo estamento de técnicos
  • Fernando Pena Sánchez
  • Domingo Salinas Costa
 • Outros Colectivos
  • Juan Rodríguez Feijoo
  • Sonia Iglesias Cabaleiro
  • José Luis Álvarez Camiña

 


 

 B.- Órganos técnicos e de xestión (Staff Profesional)

 • Secretaria de administración:
  • Susana García Senra
 • Director técnico:
  • Domingo Salinas Costa
 • Contabilidade:
  • (Servizo externo) FL Consultores