Convocatorias e Actas FGDA

Actas de Asembleas e Comisións Delegadas

2020
2019
2018

Convocatorias

2020 Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria
2020 Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria