Lei Mecenado – LEI 49/2002

FGDA está recoñecida coma unha ENTIDADE SEN FINS LUCRATIVOS, segundo a LEI 49/2002

Documentos para a súa descarga (esta información debe entenderse coma unha guía ou orientación, nunca como un documento contractual). Recomendamos que se ten algunha dúbida sobre os beneficios e incentivos fiscais ao mecenado consulte cun experto en temas fiscais da súa confianza.